Adam Wathan – Advanced Vue Component Design

In deze presentatie laat Adam zien hoe je met behulp van een concept genaamd “slots” kleine Vue componenten kunt maken. Hierdoor is het mogelijk om een design op te delen in herbruikbare onderdelen.

Met deze techniek is het mogelijk om een grafisch design op te splitsen in meerdere componenten. Als bepaalde componenten in dat design op elkaar lijken, dan kunnen die teruggebracht worden naar één component. Dat component kan door middel van configuratie meerdere keren ingezet worden, elk met een eigen implementatie. Het voordeel hiervan is dat als zo’n component eenmaal gemaakt is, het bij verschillende projecten ingezet kan worden. Op de lange termijn scheelt dit aanzienlijk in ontwikkeltijd.

Ik heb bovenal uit deze presentatie gehaald om op een andere manier tegen een design aan te kijken. Er zijn bijvoorbeeld binnen een grafisch design meerdere onderdelen die op elkaar lijken, maar misschien net anders zijn. Door hier één component van te maken die aanpasbaar is, kan zowel het design als de code versimpeld worden, omdat er in feite maar één component is die gebruikt wordt.

Jonathan Reinink – Advanced Querying with Eloquent

Jonathan zijn presentatie ging over het effectief praten met de database en het ophalen en opslaan van gegevens. Binnen het PHP framework Laravel wordt hiervoor de tool Eloquent gebruikt.

Hij begon met een voorbeeld van wat hij was tegen gekomen bij een werkgever. De website van het bedrijf laadde heel traag, dat ging van 3 seconden tot een timeout van de browser (wat neer komt op een laadtijd van een minuut of meer).

Tijdens de rest van de presentatie laat Jonathan, aan de hand van een demo applicatie, zien hoe de laadtijd verbeterd kan worden. Hij richt zich hierbij alleen op de database en het effectief gebruiken hiervan.

Dit komt grotendeels neer op het meeladen van essentiële (gerelateerde) data en dit niet later alsnog toevoegen. Wordt dit later toegevoegd, dan ontstaat het N + 1 probleem. Wat inhoudt dat bij elk verzoek wat naar de database gaat, er één extra meegestuurd wordt. Dus in plaats van één verzoek, gaan er twee verzoeken naar de database. Bij een kleine hoeveelheid aan data hoeft dit geen probleem te zijn, maar bij grote hoeveelheden data kan dit voor problemen zorgen.

Naast het meeladen van gerelateerde data, liet Jonathan ook zien hoe er gebruik gemaakt kan worden van een scope, wat niets meer is dan een selectie van data uit de database, en hoe het soms sneller kan zijn om normale database taal (SQL) te gebruiken om data te filteren.

De tips die in deze presentatie gegeven zijn kan ik direct meenemen tijdens het ontwikkelen. Daarnaast maak ik al gebruik van tools om het aantal verzoeken naar de database in de gaten te houden. Als ik daar zie dat het aantal verzoeken oploopt, kan ik teruggrijpen naar de tips die Jonathan heeft gegeven om het aantal verzoeken naar beneden te brengen.

Steve Schoger – The Little Details of UI Design

De presentatie van Steve draaide om User Interface Design en hoe je met kleine aanpassingen een design beter kan maken. Hoewel ik geen frontend developer ben, vond ik deze presentatie alsnog interessant.

Iedere developer krijgt op een gegeven moment wel te maken met design. Om vervolgens te weten hoe een design verbeterd kan worden, door kleine details toe te voegen, is dan een uitkomst.

Een van de tips in Steve zijn presentatie is het spelen met kleuren waardoor een hiërarchie gemaakt kan worden. Daarnaast zijn er vele andere subtiele aanpassingen mogelijk om een grafisch design aantrekkelijk te maken. Ik zal hier zelf meer mee moeten experimenteren voordat ik dit in kan zetten.

Taylor Otwell – Laravel 5.6 & Spark 6

De presentatie van Taylor Otwell (maker van het Laravel framework), is met name interessant voor developers. Taylor heeft het hier namelijk over wat er veranderd is bij de nieuwe 5.6 versie van het framework.

Een van de meest in het oog springende veranderingen is de manier waarop gebeurtenissen vastgelegd kunnen worden. Voorheen was dat in een tekstbestand op de server of via een externe dienst, maar nu is het ook mogelijk om de verschillende manieren van vastleggen te combineren. Daarnaast is het mogelijk om gebeurtenissen direct naar Slack (Slack is een communicatietool voor teams) te sturen.

Daarnaast zijn er veel extra’s die het developers makkelijker maken om web applicaties te bouwen. Taylor gaf zelf nog aan dat 5.6 een maintenance release is en dat er verder geen grote nieuwe functies in zitten.

Naast Laravel heeft Spark ook een update gekregen. Spark is een tool om snel een nieuwe web applicatie neer te zetten.

Dit is het best te vergelijken met pre-fab huizen. Bij pre-fab worden de onderdelen van het huis al in elkaar gezet in de fabriek en op de bouwplaats is het een kwestie van in elkaar zetten.

Bij Spark zitten betalingen, facturatie, abonnementen en teams ingebouwd. Dit hoeft dan niet zelf weer gebouwd te worden, wat development tijd scheelt.

In Spark 6 zit nu lokalisatie ingebouwd, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om naast Nederlands en Engels ook Arabisch of Chinees als taal aan te bieden. Met betalingen is het nu mogelijk om per seat te betalen. Dit houdt in dat er nu per persoon, team of project gefactureerd kan worden.

Voor herhaling vatbaar?

Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Niet alleen vanwege de kwaliteit van de sprekers, maar ook zeker omdat deze conferentie overal gevolgd kan worden. Daarnaast waren de video’s en de presentatie slides van de conferentie binnen een paar dagen beschikbaar om te downloaden, en eventueel opnieuw te bekijken.

Inspiratie

Inhaakkalender downloaden

Volop inspiratie voor je socials, campagnes en content met de enige echte JVDmedia inhaakkalender!

Inhaakkalender downloaden