Eind november 2023 vond in Hotel Van der Valk in Assen de Digitoegankelijk Roadshow plaats. JVDmedia was aanwezig om een indruk te krijgen van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites. Het evenement bood een zakelijke en informatieve setting, gericht op de actuele vraagstukken rond inclusiviteit op digitale platforms.

Digitale toegankelijkheid van RDW en Provincie Drenthe onder de loep

De roadshow bood inzicht in concrete voorbeelden van digitale toegankelijkheid, met specifieke aandacht voor onder andere de websites van de RDW, Gemeente Assen en Coevorden, Provincie Drenthe en de Belastingdienst. Terwijl de experts een kritische blik wierpen op de digitale infrastructuur, werd duidelijk dat de RDW aanzienlijke stappen heeft gezet in digitale toegankelijkheid, terwijl Provincie Drenthe nog ruimte heeft voor verbetering. Het belang van inclusiviteit werd benadrukt, gezien de groeiende relevantie van dit onderwerp op de maatschappelijke agenda. Het creëren van toegankelijke digitale platforms staat centraal in de digitale transformatie.

Inclusiviteit als kernpunt en hot topic

Het belang van inclusiviteit werd benadrukt, gezien de toenemende relevantie van dit onderwerp op de maatschappelijke agenda. Het creëren van digitale platforms die toegankelijk zijn voor een breed publiek staat centraal in de digitale transformatie.

In een tijd waarin informatie en diensten steeds meer online beschikbaar zijn, is inclusiviteit een essentiële pijler voor een rechtvaardige digitale samenleving. Het gaat niet alleen om het vermijden van digitale barrières, maar ook om actieve bevordering van gelijke toegang tot informatie en diensten voor mensen met diverse achtergronden, vaardigheden en behoeften.

Terwijl de Roadshow Digitoegankelijk in Assen zich richtte op technische aspecten, is het belangrijk te benadrukken dat deze inspanningen diepere implicaties hebben. Ze dragen bij aan de constructie van een digitale wereld waarin gelijkheid en inclusiviteit de norm zijn, en waar de kloof tussen verschillende gebruikersgroepen wordt overbrugd. Digitale toegankelijkheid wordt niet alleen gezien als een technologisch doel, maar als een maatschappelijke verplichting die ons allen aangaat.

Inzichten en oplossingen van diverse instellingen

Na de pauze volgde een rondetafelgesprek met onder andere Esther de Leeuw, directeur klantinteractie van de Belastingdienst. Vertegenwoordigers van diverse instellingen deelden ervaringen over hoe zij digitale toegankelijkheid hebben aangepakt en bevorderd, variërend van interventieprotocollen tot bewustwording.

Conclusie: Digitale Toegankelijkheid als prioriteit

De conclusie van de avond was dat de Roadshow Digitale Toegankelijkheid in Assen de noodzaak benadrukte om serieus naar de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites te kijken. Het bood waardevolle inzichten en oplossingen, met de focus op het handhaven van inclusiviteit als prioriteit. In een tijdperk waarin digitale inclusiviteit een vereiste is, roept de roadshow op tot gezamenlijke inspanningen om een toegankelijk digitaal landschap te creëren.

Digitale Toegankelijkheid met JVDmedia: Vooroplopen in ontzorgen en adviseren

JVDmedia staat als expert op het gebied van digitale toegankelijkheid klaar om bedrijven en instellingen te begeleiden in hun streven naar een inclusieve online ervaring. We begrijpen dat het toegankelijk maken van een website meer is dan slechts het technisch implementeren van richtlijnen. Ons team van experts staat klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren in dit proces, met als doel een digitale omgeving te creëren die voor iedereen toegankelijk is. Als je specifieke vragen hebt of interesse hebt in het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van je website, moedigen we je aan om contact met ons op te nemen. Samen zetten we stappen naar een digitale wereld waar gelijkheid en toegankelijkheid de norm zijn.

Inspiratie

Inhaakkalender downloaden

Volop inspiratie voor je socials, campagnes en content met de enige echte JVDmedia inhaakkalender!

Inhaakkalender downloaden